Dažādi
LV RU EN
Es Tev pateicos

"Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, pēc Sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja." 1.Mozus 1:27.

Visas debesis bija ieinteresētas un priecīgas par pasaules un cilvēka radīšanu. Cilvēcīgās būtnes bija jauna, īpatna, atšķirīga sabiedrība. Tie bija radīti "pēc Dieva līdzības", un Radītājs vēlējās, lai tie apdzīvotu zemi. Tiem bija jādzīvo ciešā savienībā ar Debesīm, saņemot spēku no visa Spēka Avota. Dieva atbalstītiem tiem bija jādzīvo bezgrēcīga...

Kristus un Vina apustulu pazemigo w
2. Vēstulē tesaloniķiešiem apustulis Pāvils pravietoja lielo atkrišanu, kas nāks pāvesta varas nodibināšanās rezultātā. Viņš apliecināja, ka pirms Kristus dienas "jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu". Un vēl apustulis brīdina savus brāļus, ka "netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā". (2. Tes. 2:3,4,7) Jau tad viņš redzēja...

Apustuliskie iesākumi web

Kristietības dzimšana un draudžu izplatīšanās Sīrijā notika ar pārsteidzošu ātrumu.
Pēc pravietisko četru gadsimtu ilgas klusēšanas starp Maleahiju un Mateju Pestītāja nākšana pasaulei atnesa spēcīgu atdzīvinošu vēstījumu un iezīmēja jauna pārsteidzoša laikmeta sākumu. Nevienam no praviešiem, kas bija pirms Viņa, netika atļauts mainīt caur Mozu iedoto Derību. Tomēr Jēzus Kristus bija pravietis, kuru bija paredzējis Mozus, tas pats pravietis, kuram bija jāpaziņo par Jaunās Derības sākumu. Viņš...

Sludinot mācību par Kristus otro atnākšanu, Viljams Millers ar saviem līdzstrādniekiem centās panākt tikai vienu - pamodināt ļaudis, lai tie sagatavotos uz tiesu. Viņi dedzīgi ilgojās, lai reliģijas apliecinātāji ieraudzītu draudzes īsto cerību un vajadzību pēc dziļākiem kristīgiem piedzīvojumiem; viņi pūlējās pamodināt arī neatgrieztos cilvēkus, lai tie atzītu savu pienākumu nevilcinoties nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva. ,,Viņi nebūt necentās pievērst ļaudis kādai reliģiskai sektai vai...