Visā mūsu dzīves darbā pastāvīgi centīsimies atsaukties Kristus lūgšanai, lai mēs būtu vienoti savstarpēji un ar Viņu. Vienmēr, pirms mēs kaut ko uzsākam, jautāsim paši sev: „Vai tas iepriecinās manu Glābēju? Vai tas saskan ar Dieva prātu?” Apziņa, ka Kristus dzīvi mēs ienesam ikdienas piedzīvojumos, piešķirs šiem ikdienišķajiem pienākumiem svētu cieņu. Viss, ko mēs darām, tiks darīts pareizi un labi, lai ar to tiktu pagodināts Kungs. Tā mēs parādīsim pasaulei, ko kristietība spēj panākt...

Septītās dienas adventisti, Romas katoļi, evaņģēlisti un musulmaņi apvienojas vairāku ticību svinībās reformācijas 500 gadu jubilejā.

2017. gada 31. oktobrī Maskavā kultūras un izstāžu kompleksā "Pashkov House" (Дом Пашкова ) Krievijā notika nozīmīgs starptautisks pasākums, kas veltīts reformācijas 500. gadadienas svinībām.
Romas katoļu baznīcas un dažādu protestantu baznīcu, tostarp Septītās dienas adventistu, augstākās amatpersonas tikās ar Krievijas Federācijas valdības amatpersonām...

Ko nozīmē termins Lieldienas-Istar(Easter angl.val.)? Tas ir pagānisks. Tā izcelsme ir no kaldeju valodas. Istar (Easter) nav nekas cits kā Aštarte, viens no debesu ķēniņienes Beltis tituliem, kuru pielūdza Ninivē un acīmredzami ir identisks tam, ko pašlaik izmanto Britānijā pieminot Easter svētkus. A.H. Layards pētot arheoloģiskos izrakumus uz Asīrijas pieminekļiem atradis “Ishtar” nosaukumus. Lielbritānijā druīdu "svētās birzs priesteri" ļoti agri ieviesa Bela un Aštartes pielūgsmi. Daži ir...

1. Tāpēc, ka Septītā diena tika Dieva svētīta un nodalīta sabatam, uzreiz pēc pasaules radīšanas, kā mūžīga piemiņa brīnišķīgajam radīšanas darbam un Viņa atpūtai pēc tā, un tāpēc, ka tagad cilvēkam ir ļoti nepieciešams atcerēties Dieva radīšanas darbu un izbaudīt iknedēļas atpūtu, kā tas vienmēr ir bijis.

2. Tāpēc, ka ir pierādījumi, ka sabats tika ievērots no Ādama līdz Mozum. Pirmā Mozus 26:3-6; 27:27,28.

3. Tāpēc, ka Septītā diena ir neatņemama sastāvdaļa no ceturtā baušļa, kas dots...

Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu”. Ebr. 8:12

Dievs mīl kritušo cilvēci ar īpašu mīlestību, kas dzimusi no žēlastības, jo visi cilvēki nav šīs mīlestības cienīgi. Žēlastība atzīst attiecīgā objekta nepilnību, pret ko tā atklājas. Tieši grēka dēļ aktīvi sāka darboties žēlastība.
Grēks nav Dieva mīlestības, bet gan Viņa naida objekts. Taču grēcinieku Dievs mīl un jūt viņam līdz. Maldīgie Ādama dēli un meitas ir Dieva pestīšanas bērni. Dāvinot Savu Dēlu...