Visā mūsu dzīves darbā pastāvīgi centīsimies atsaukties Kristus lūgšanai, lai mēs būtu vienoti savstarpēji un ar Viņu. Vienmēr, pirms mēs kaut ko uzsākam, jautāsim paši sev: „Vai tas iepriecinās manu Glābēju? Vai tas saskan ar Dieva prātu?” Apziņa, ka Kristus dzīvi mēs ienesam ikdienas piedzīvojumos, piešķirs šiem ikdienišķajiem pienākumiem svētu cieņu. Viss, ko mēs darām, tiks darīts pareizi un labi, lai ar to tiktu pagodināts Kungs. Tā mēs parādīsim pasaulei, ko kristietība spēj panākt...

Ko nozīmē termins Lieldienas-Istar(Easter angl.val.)? Tas ir pagānisks. Tā izcelsme ir no kaldeju valodas. Istar (Easter) nav nekas cits kā Aštarte, viens no debesu ķēniņienes Beltis tituliem, kuru pielūdza Ninivē un acīmredzami ir identisks tam, ko pašlaik izmanto Britānijā pieminot Easter svētkus. A.H. Layards pētot arheoloģiskos izrakumus uz Asīrijas pieminekļiem atradis “Ishtar” nosaukumus. Lielbritānijā druīdu "svētās birzs priesteri" ļoti agri ieviesa Bela un Aštartes pielūgsmi. Daži ir...

Septītās dienas adventisti, Romas katoļi, evaņģēlisti un musulmaņi apvienojas vairāku ticību svinībās reformācijas 500 gadu jubilejā.

2017. gada 31. oktobrī Maskavā kultūras un izstāžu kompleksā "Pashkov House" (Дом Пашкова ) Krievijā notika nozīmīgs starptautisks pasākums, kas veltīts reformācijas 500. gadadienas svinībām.
Romas katoļu baznīcas un dažādu protestantu baznīcu, tostarp Septītās dienas adventistu, augstākās amatpersonas tikās ar Krievijas Federācijas valdības amatpersonām...

"Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu." (Atklāsmes grāmata 12:17)
Bībeles simboli ir atrodami šeit:http://thedaysofelias.com/">http://thedaysofelias.com/…/lv/raksti/dazadi/bibeles-simboli
Sieva - draudze. "Pārējie cilts locekļi" - atlikums no draudzes, kuri ir palikuši uzticīgi Dievam.
Pūķis - Sātans un viņa palīgi.
 
Šajā pantā skaidri un nepārprotami atklāts, ka pūķis karo ar tiem, kuri...

Tas bija “Sunday Telegraph” (1991. gada 21. jūlija) raksta piepildīšanās, kurā teikts: „Karol Wojtyla (Romas pāvests Jānis Pāvils II) klusām gatavojas uzņemties atbildību, ko viņš svēti uzskata par savām dievišķām tiesībām – būt par jauno Svētās Romas imperatoru, kas valdīs no Urāliem līdz Atlantijas okeānam. ”Katoļu baznīca to sasniedza ar savu politiskā spārna ietekmes atbalstu - kristīgo demokrātu un kristīgo sociālistu partijām - ar Eiropas Savienības “dibinātājiem”, kuri tagad ieguvuši...