Romas reformācijas pārorientācija

Septītās dienas adventisti, Romas katoļi, evaņģēlisti un musulmaņi apvienojas vairāku ticību svinībās reformācijas 500 gadu jubilejā.

2017. gada 31. oktobrī Maskavā kultūras un izstāžu kompleksā "Pashkov House" (Дом Пашкова ) Krievijā notika nozīmīgs starptautisks pasākums, kas veltīts reformācijas 500. gadadienas svinībām.
Romas katoļu baznīcas un dažādu protestantu baznīcu, tostarp Septītās dienas adventistu, augstākās amatpersonas tikās ar Krievijas Federācijas valdības amatpersonām, lai ar mīlestību kopā dziedātu, lūgtu, runātu, ēstu un pavadītu laiku vienotībā un solidaritātē. Tā ir patiesi skumja diena visiem protestantu reformācijas dēliem un meitām. Dažu pēdējo gadu laikā mēs ar šausmām esam noskatījušies, kā tiek atmesti ​​protestantu ticības principi. Šī atteikšanās notiek, pateicoties sekojošai sadarbībai un ekumēniskajam dialogam. Pēc 60 gadiem, sēžot kopā ar Romu lūgšanās un apspriedēs, protestanti ir nonākuši pie secinājuma, ka nav pietiekoša iemesla, lai būtu šķirti. Mārtiņa Lutera 95 tēzes izraisīja lielo šķelšanos kristietībā. Tas bija Luters, kurš atklāja nopietnās teoloģiskās kļūdas, kas toreiz bija Romas katoļu baznīcas galvenajās mācībās. Tagad, 500 gadu vēlāk, protestanti atgriežas pie tām pašām nopietnajām teoloģiskajām kļūdām, nonākot pie tā paša laika, kad viņi kādreiz no tām bēga. Tagad viņi ir ceļā, lai dziedinātu lielo plaisu starp protestantiem un Romu. Roma nav mainījusi nevienu no tām mācībām, ko Luters norādīja savās 95 tēzēs - šķīstītava, indulgences, sakramenti, cilvēku pieņemtās grēksūdzes, baznīcas raksturs, un ka Bībele nav galīgā autoritāte reliģiskos jautājumos.

Raksts pārpublicēts un tulkots no: http://www.end-times-prophecy.org/sda-ecumenism.pdf">www.end-times-prophecy.org/sda-ecumenism...