Jēzus apgaismo ceļu

“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” 1.Pēt. 5:7

Nestāstiet savas grūtības cilvēkiem. Nesiet tās pie Kunga. Jūs varbūt domājat, ka citi jutīs līdzi jūsu pārbaudījumiem, bet te jūs reizēm pievilsities. Turpretī Jēzus nepievils nevienu, kas nāks pēc palīdzības pie Viņa. Viņš šodien saka: “Nāciet šodien pie Manis visi, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28 ) Viņš dos jums dusu Viņā. Neviens, kas nāk pie Viņa, neaiziet prom, nesaņēmis palīdzību. Nesiet savas nastas pie dievišķā Nastu Nesēja un atstājiet tās Viņam, zinot, ka Viņš nesīs jūsu vietā.
Dariet savu daļu, lai palīdzētu paši sev, kā tas nepieciešams visiem, kas vēlas aizsniegt svētlaimi. Nekavējieties pie kristīgās dzīves grūtībām. Nerunājiet par saviem pārbaudījumiem. Neizsakiet nevienu grūtsirdīgu vārdu, jo tas patīk sātanam. Runājiet par Kristus laipnību un stāstiet par Viņa spēku. Izteikt cerību, paļāvību, drosmi ir tikpat viegli kā sūdzēties.
Ja ienaidnieks saka, ka Kungs jūs atstājis, tad sakiet viņam, ka jūs jau zināt ka tas tā nav, jo Kungs ziņo: “Es tevi neatstāšu un nepametīšu.” (Ebr. 13:5) Aizraidiet ienaidnieku prom. Sakiet tam, ka jūs neapkaunosit Kungu, šauboties par Viņa mīlestību.
Nav robežu palīdzībai, kuru Kungs vēlas mums dāvāt. Viņš aicina mūs ieaust savā dzīvē tās žēlastības dāvanas, kas mūs pasargās no grēka. No Golgatas krusta mums nāk brīvība, cerība un spēks. Neapkaunojiet savu Pestītāju, apšaubot Viņa varu. Uzticieties Viņam vienmēr. Satveriet Viņa žēlastības bagātības un sakiet: “Es ticēšu; es ticu, ka Jēzus nomira par mani.” Ceļš jūsu priekšā var likties tumšs, bet Jēzus spēj darīt to gaišu.
Esiet līksmi Dievā. Kristus ir gaisma, un Viņā nav nekā tumša. Pieradinieties teikt un slavēt Dievu. Dariet citus laimīgus. Tas ir jūsu pirmais darbs. Tas stiprinās rakstura labākās īpašības. Plaši atveriet dvēseles logus pret Debesīm un ļaujiet ienākt Kristus taisnības saulstariem. Ar spožajiem Debesu gaismas stariem jūsu sirdis var būt pildītas rītos, pusdienas laikā un vakarā.