1260 gadu periods

Starp šiem pravietiskās ķēdes posmiem īpaša vieta ir 1260 gadu ilgam “Tuksneša Draudzes” periodam. Kā jau minēts, Svētie Raksti to piemin septiņas reizes (Dan.7:25;12:7; Atkl.12:6,14; 11:2,3;13:5). Dievs par to paziņojis vairākas reizes un uzsvēris tās lielo nozīmi. Viņš to pieminējis, lai atgrieztos pie šīs tēmas. Šis pravietojums Dieva bērniem tika pieminēts septiņas reizes. Vai mirstīgajiem cilvēkiem ir kāds attaisnojums, kāpēc viņi nepievērš uzmanību šai Debesu Tēva sūtītajai vēstij?
Šī jautājuma nozīmīgumu var saprast vēl dziļāk, ja īsi aprakstīsim draudzes aktivitātes norādītajā 1260 gadu periodā Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, Sīrijā, Asīrijā, Persijā, Indijā, Turkestānā, Ķīnā, Filipīnās un Japānā. Par to var uzrakstīt tūkstošiem grāmatu. Tomēr starp visu rakstīto un publicēto darbu apjomu, kas stāsta par tā laika vēsturi, gandrīz nekas nav teikts par tēmu, kurai Dieva Vārds piešķir vissvarīgāko vietu!
Tomēr paliek vēl nopietnāks šī jautājuma aspekts: kāpēc Kristus ļāva “Tuksneša Draudzei” ciest 1260 gadus? Bez šaubām, tam ir iemesls. Vai kristīgās reliģijas patiesās vērtības nav jāapstiprina ar mocekļu asiņu liecībām? Vai šie nežēlīgo pārbaudījumu gadsimti nav apstiprinājuši, kuras grāmatas veido patieso Bībeles kanonu un kas atmasko viltus rakstus? Piepildot pravietisko patiesības dārgumu sargu lomu, šīs Draudzes dižciltīgie dēli cīnījās līdz asinīm un gāja uz priekšu, atgriezās un atkal cīnījās visus šos 1260 gadus(1).
Šī tēma ir parādīta ļoti svarīgā aspektā. Atklāsmes grāmatas divpadsmitā nodaļa apraksta visu patiesās Draudzes vēsturi trīs tās attīstības posmos. Izmantojot slaveno sievietes tēlu kā Viņa Draudzes simbolu, Dievs parādīja trīs dažādus savas pieredzes posmus, norādot uz trim Viņa Draudzes periodiem uz zemes no Kristus pirmās līdz otrajai atnākšanai. Simbolizējot Apustulisko draudzi, sievietei uz galvas ir divpadsmit zvaigžņu vainags. Nelabvēlīgā laikā viņa bēg tuksnesī. Pēdējais apraksts Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā attēlo Atlikušo draudzi. Tā kā šī sieviete ir diezgan īsta un nav abstrakta, tā nav neredzama Draudze, bet gan redzama un pareizi noorganizēta. Izmantojot tuksneša atveidu, Dievs parāda, ka, neraugoties uz ilgstošu spēcīgu pretdarbību un vajāšanām, patiesā Dieva Draudze turpināja nest evaņģēlija vēsti pasaulei.
“Tuksneša Draudzei” bija jādara savs lielais darbs bez uzsvērtas ārišķības. Piekāpjoties reliģisku konkurentu ārējai varenībai un krāšņumam un parādot visspēcību pat nospiestā stāvoklī, tā radoši ietekmēja cilvēces attīstību. No otras puses, viņas reliģiskā sāncense, tērpta purpurā un sarkanā audumā, kopā ar zemes prinčiem un ķēniņiem,(2) tajā pašā 1260 gadu laikā baroja savus draudzes locekļus ar nabadzīgu garīgo barību un ,,bija pasaules pirmspēku kalpībā”(Gal. 4: 3), no kuriem Evaņģēlijam vajadzēja viņus atbrīvot.
Kur, ja ne Rakstos minētajos pravietiskajos laika periodos, mēs varam gūt patiesu izpratni par pagātni, kas ir tik nepieciešama, lai pareizi novērtētu tagadni un izlemtu mūsu turpmāko rīcību?

Piezīmes:
1. Pasaule var nekad neuzzināt, cik daudz mēs esam parādā šiem varoņiem. Reformācija izauga no draudzes tuksnesī. Reformācija, brīvība, izglītība un civilizācija, kas mums pieder šodien, radās, pateicoties stipram pamatam, kuru ielika “Tuksneša Draudze” varoņu ticība un drosme.
2. Atklāsmes grāmata 17: 2–4.