Reformatoru priekšteči bija dievbijīgi vīri un sievas, kuri pat drūmākajos laikos, pateicoties savai vienkāršajai kristiešu dievbijībai, turēja uguni uz altāra, lai tas pilnībā neizdzistu.
 
Pirmajos kristietības gadsimtos ziedošās Sīrijas pilsētas bija Draudzes patiesās mācības un misiju attīstības centri. Pārsteidzoši, ka daudzas no šīm klusajām un pamestajām pilsētām joprojām ir lieliskā stāvoklī. Pēc ebreju kristiešu migrācijas uz ziemeļiem, kad viņi tika izraidīti no Jeruzalemes...

"Lukiāns bija patiesi izglītots cilvēks. Ātri kļuva zināms viņa darbs pie Vecās Derības tekstiem, kurus viņš laboja, pārbaudot ebreju oriģinālu. Viņš bija hebraists (jūdu reliģijas pārzinātājs), un viņa tulkojums pieņēma daudzas draudzes Sīrijā un Mazāzijā. Lukiāns strādāja arī pie Jaunās Derības. Viņa teksta eksegēze ļoti atšķīrās no Origēna interpretācijas. Antiohijas alegoriskā Bībeles interpretācija nekad nebija populāra."
 
Līdz šim mēs esam apskatījuši Sīrijas milzīgo lomu agrīnās...

Jeruzalemes krišana bija šoks miljoniem jūdu, kas dzīvoja ārpus Palestīnas. Pārbiedēti, par šo notikumu, viņi klausījās Labo vēsti, un neskaitāmas dvēseles pieņēma Jēzu par savu Glābēju. No jūdiem pārveidotie kristieši ir paveikuši lielu darbu, veidojot Draudzes visā pasaulē. Neietekmējoties no Jeruzalemes rabīnu fanātiskā ceremoniālo likumu pildīšanas, tūkstošiem no viņiem uzklausīja draudzes vadītāju pārliecinošos vārdus par pravietisko pareģojumu piepildīšanos.
Romas armijas...

Maniaheisms neatzina 1. Mozus grāmatas nodaļu, noliedzot Dieva piedalīšanos radīšanā un Dieva radošo spēku, kā arī pieprasīja, lai baznīcas vadītāji dod celibāta solījumu. Tās sekotāji pielūdza Sauli kā augstāko Dievību. Turpinot seno persiešu naidu pret Veco Derību, maniaheisms savos viltus "rakstos" izsmēja sabatu kā ceturtā baušļa izpildi un godināja svētdienu. Drūmais fanātisms apņēma Sīriju kā bieza migla. Lukiāns atvairīja šīs viltus mācības uzbrukumus un aizstāvēja Svētos Rakstus un tās...

Al-Bara un citas pilsētas

Al-Bara ir viena no klusajām pilsētām, kas atrodas ceļā starp Alepo (Aleppo) un Latakia, netālu no Antiohijas. Šeit joprojām var redzēt villas, tempļus, apbedīšanas piramīdas un citas struktūras, kas runā par pagātnes kultūru un izglītību. Uz akmeņiem celtnieku izgrebtās monogrammas apliecina ticību Kristum kā Alfai un Omegai.19
Djebel-Barisha tika atrasti daudzi otrā gadsimta uzraksti un pieminekļi. Daži slaveni uzraksti uz šīm ēkām ir grieķu valodā, citi latīņu...

Protestantu baznīcu Bībeles pamatā ir grieķu Jaunās Derības manuskripts, ko dažreiz dēvē par "Textus Receptus" vai "Vispārpieņemto tekstu". Tieši šis Jaunās Derības manuskripts bija pamats apustuļu darbu tulkošanai angļu, vācu, dāņu un citās valodās. Tumšajos viduslaikos Textus Receptus bija gandrīz nepazīstams ārpus Grieķijas baznīcas. Kristīgā pasaule to ieguva, pateicoties lielā Roterdamas zinātnieka Erasmus centieniem. Tomēr tikai daži cilvēki zina, ka Textus Receptus īstais redaktors...