Lukiāns ne tikai atjaunoja patieso Jauno Derību, bet arī pavadīja smaga darba gadus, strādājot pie Vecās Derības. Tā kā galvenie literārie darbi visā civilizētajā pasaulē tika izveidoti grieķu valodā, viņš tulkoja ebreju rakstus šajā valodā. Lukiāns šo darbu veica tik labi, ka pat viņa spīvākais pretinieks Jeronīms atzina, ka šis Vecās derības tulkojums grieķu valodā ir visvairāk pieprasīts Konstantinopolē un lielākajā daļā citu Tuvo Austrumu pilsētu.
Jeronīms ienāca tajā pašā laukā un...

Dienās tieši pirms Lukiāna, Klements (194.g. m.ē.) un Origēns (230.g. m.ē.) no metafiziskās skolas Aleksandrijā ieviesa jaunu, sarežģītu, nesaprotamu Bībeles interpretācijas veidu - alegorisku. Viņi uzstāja uz Romas bīskapa vadību un paziņoja, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Klements atbalstīja tautas viedokli - uzsvēra kristietības līdzību pagānismam un Saules pielūgšanu ar Taisnības sauli.
Džons Mosheims (John Mosheim) to apliecina šādi:
"Viņš pats (Klements) savās "Stromatās" skaidri...

Pagānisms, kurš drīz sāka atriebties par sevi, iekļūdams agrīnās baznīcas doktrīnās un tradīcijās, nekad netika pilnībā iznīcināts, un ikreiz, kad patiesā ticība samazinājās un dedzība tika novājināta, pagānisms kļuva par ķecerības un atkāpšanās avotu.
Ziemeļitālijas un Francijas dienvidu cēlsirdīgo valdiešu pirmais un izcilākais vadītājs bija Vigilancijs (364.–408.g. m.ē.). Daži viņu uzskata par "Tuksneša draudzes" pirmo līderi. Viņa dienās protests pret pagānu paražu ieviešanu kristietībā...

Apustulis Pāvils paredzēja,: "Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi." (Ap.d.20: 29,30). Pāvils sacīja, ka tas tā būs, un Lukiāns to varēja pateikt, ka tas jau ir noticis. Pat nebija pagājuši simts gadi pēc apustuļa Pāvila nāves, un jau kļuva skaidrs, ka Romas katoļu baznīca izcēla tos autoru rakstus, kuri paaugstināja tradīcijas līdz Svēto Rakstu...

Ja katra desmit baušļu daļa ir ceremoniāla, kā to māca Akvīnas Toms, tad visiem apgalvojumiem, ka tie ir perfekti, nemainīgi, mūžīgi un paredzēti, lai tos ievērotu visi cilvēki, nav pamata. Slavenais reformators Kalvins sašutumā atspēkoja šo Akvīnas Toma darbu, kura apgalvojums, ka sabata bauslis bija ceremoniāls, netiek apstiprināts, mainot sestdienu uz svētdienu, jo, ja mēs kādu dienu saucam par svētu, svētdiena būs tikpat svēta kā sestdiena vai vēl jebkura cita nedēļas diena. Uz tāda...

Cilvēki, kas praktizēja askētismu, pakļaujot sevi briesmīgām mokām, tādējādi parādīja, ka, viņuprāt, Pestītāja upuris nebija pietiekams bez viņu pašu ciešanām. Viņi noraidīja mācību, ka Kristus upuris ir kļuvis par pilnīgu un pietiekamu grēka izpirkšanu. Tika sastādītas litānijas (grieķu val. “litaneia” - “lūgumi”), izliktas relikvijas un dažu cildeno vientuļnieku kapu priekšā tika kvēpināts vīraks.

Mūki sekoja askētisma pēdās. Starp agrīnajiem apustuļiem Justins Martirs (Justīns Moceklis)