Lieliskā Milānas pilsēta, kas atrodas Itālijas ziemeļos, ir kļuvusi par saikni starp "ķeltu kristietību" rietumos un "Sīrijas kristietību" austrumos. Misionāri no Jūdejas un Sīrijas agrīnajām draudzēm pārliecinoši izplatīja vienkāršo apustulisko ticību Milānas apkārtnē. Milāna bija tikšanās vieta daudzām Austrumu teoloģijas sanāksmēm, tāpēc Antiohijas, Milānas un Gallijas agrīnās liturģijas praktiski neatšķīrās. Vēsture nezina tādu laiku, kad Itālijas ziemeļos Romas baznīcas hierarhijai...

Francijas un Itālijas Alpu draudzes sagaidīja Vigilanciju ar atplestām rokām, un viņa mācībās skanēja vārdi par patiesību. "Viņš veic uzbrukumus Gallijas baznīcās," iesaucās Jeronīms. Tie Francijas dienvidu iedzīvotāji, kuri vēlējās jaunas mācības, lūdza Jeronīmu aizsargāt jauninājumus no Vigilancija uzbrukuma. Jeronīma atbilde, kas adresēta Repariusam, apliecina to, kuras doktrīnas un tradīcijas Gallijas reformators nosodīja - celibāts, svēto relikviju pielūgšana, sveču dedzināšana, visas...

Pirmais no tiem, kas baznīcā iebilda pret pagānu paražām, bija Helvidius I (350-420.g. m.ē.). Interesanti atzīmēt, ka trīs ievērojamie pāvestības jauninājumu pretinieki "latīņu kristietībā" bija ieradušies no Itālijas ziemeļiem - Helvidijs, Jovinians un Vigilancijs.
Kas attiecas uz Helvidiju, tad viss, kas bija par viņu vai arī viņa paša uzrakstīts, diemžēl tika iznīcināts. Lai arī viņš dzīvoja pusotru gadsimtu vēlāk par Justinu Martiru (Justīns Moceklis) un vairāk nekā gadsimtu pēc...

Kad Vigilancijs atgriezās pie sava saimnieka Sulpicija, viņš saskārās ar izvēli. No vienas puses, Martins, Tūres bīskaps, kurš veic iedomātus brīnumus, Sulpicijs, kurš priekšroku deva pasakām un vīzijām, nevis pareizai Bībeles mācībai, un Paulinijs no Nolas - maldu upuris, pielūdzot sava mīļotā svētā attēlus. Savukārt Helvidijs izaicināja Jeronīmu, kurš sagrozīja manuskriptus, kā arī Romas bīskapu un viņu sekotājus. Un arī lielais vadītājs Jovinians, kurš aizstāv evaņģēlija vienkāršību un...