Evaņģēlijs vispirms tika pasludināts jūdiem. Nevajadzētu aizmirst, ka lielākā daļa Bībeles personāžu ir jūdii un gandrīz visi Svētie raksti uzrakstīti priekš jūdiem. Pats Jēzus Kristus bija izraēlietis.
Sākumā Glābēja vēsts tika adresēta tiem, kuru dzīslās plūda Ābrahāma asinis. Apustuļi tika nosūtīti pie "Izraēla nama pazudušajām avīm". Desmitiem tūkstošu ar prieku pieņēma Vārdu, ieskaitot daudzus priesterus. Ziņas nokļuva pat visattālākajos zemes nostūros, kur bija izkaisīti ebreji, kuru...

Pēc tam, kad Pāvils bija sludinājis Galatijā, Kungs nakts atklāsmē viņu nosūtīja uz Grieķiju. Pēdējo savu atvēlēto laiku viņš varēja darboties Mazāzijā, bet Svētajam Garam bija citi nodomi. Tādos grieķu centros kā Filipi, Saloniki, Vereja, Atēnas, Korinta, vēlāk Efezā apustulis nodibināja "grieķu kristietību". Atēnas bija pasaules pagānisma intelektuālais centrs. Grieķija joprojām atcerējās viņas lielo uzvaras pār persiešiem, kas viņus iedvesmoja radīt veselu literatūras krājumu. Pāvils...

Pateicoties Pāvila vadībai, bezbailīgajam krusta sludinātājam, kristietība pārņēma jaunus apgabalus. Antiohija, Sīrijas Romas provinces galvaspilsēta, kļuva par jauno evaņģēlija centru. Pēc Jeruzālemes, galvenā draudzes centra, iznīcināšanas, vadība pārcēlās uz Antiohiju.
Kad evaņģēlijs sasniedza Sīriju, visa Draudze sakustējās. Kornēlijs, romiešu virsnieks no Cēzarejas, piedzīvoja pārsteidzošu pievēršanos. Draudzes locekļi iedegās ar jaunu dedzību un ieradās Antiohijā, “nevienam nepasludinot...

Šī vēstule sākas ar apustuļa sveicienu ticīgajiem, kas "izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitānijā" (1.Pēt.1:1), un beidzas ar sveicienu no Babilonijas. Visas piecas šīs provinces atradās Mazāzijā. Nozīmīgie Pētera sasniegumi Bitānijā mudina mūs rūpīgi izpētīt šo reģionu. Pāvils devās sludināt evaņģēliju Galatijā, bet Svētais Gars neļāva viņam doties uz Bitāniju. Galatijā Pāvils "stādīja", bet Pēteris "laistīja" (1.Pēt.1:1; Gal.1:2,21). Bitānijā Pēterim vajadzēja gan "iestādīt"

Pēc "Sīrijas kristietības" nodibināšanas pagānu apustulis tika aicināts nest evaņģēliju galatiešiem – ķeltiem lielam cilvēku ģimenes atzaram. Ķelti Galatijā runāja tajā pašā valodā kā īri, skoti, briti, velsieši un franki. Tādējādi Svētais Gars deva citu virzienu, kā iekarot zemes Rietumos.
Tieši tāpat kā Indiju un Ķīnu apvienoja "Sīrijas kristietība" ar Rietumiem, Īrija un Eiropas rietumi tika savienoti ar Austrumiem, pateicoties "ķeltu kristietībai". Pateicoties vienai dīvainai vēstures...

Pantens, viens no Aleksandrijas teoloģiskās skolas dibinātājiem, septiņdesmit gadus pēc apustuļa Jāņa nāves devās uz valsti ar nosaukumu Indija, kur atrada pierādījumus tam, ka apustulis Toms tur bija strādājis jau iepriekš. Evaņģēlijam, protams, vajadzēja būt lieliem panākumiem Sīrijas un Latīņu tautu vidū pusgadsimtu pēc apustuļa Jāņa nāves, jo līdz tam laikam bija parādījusies slavenā Sīrijas Jaunā Derība, saukta par Peshitta. Ir dokumentēti pierādījumi, ka imperatora Marka Aurēlija...