Kritusi ir Bābele Valters Veits 2. daļa (Latviešu valodā)

Atklāsmes grāmata identificē pielūgsmes sistēmu laiku beigās, kas ir tiešā pretrunā ar Dieva Vārdu un kas izveidota paša sātana pielūgšanai. Atklāsmes grāmata 13:4 saka: “Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu.” Kāda ir šī sistēma un kā to var identificēt? Kādi ir trīs jautājumi, kuri ir pūķa mācības pamatā, un kas atklāj pūķa pielūgsmes sistēmu? Vai varētu būt, ka mūs ir maldinājuši pūķa laipnie vārdi par apvienošanos kopīgā labuma, sociālā taisnīguma un reliģiskās brīvības labā? Lai arī mēs dzirdam šīs frāzes un mums liekas, ka tās saprotam, iespējams, galu galā tām ir cita nozīme, un pūķis runā citā valodā. Mācītājs Valters Veits pēta populāro ideju nozīmi reliģijā un politikā un atklāj to saknes grieķu filozofijā un romiešu varā. Vai pasaule ar meliem tiek iesaistīta pūķa pielūgšanā?