Kādu pārliecību viņa dzīvesveids dod daudziem šodien dzīvojošiem cilvēkiem, kuri bez simtās daļas viņa darba noslogojuma joprojām saka, ka viņiem nav laika pildīt kristīgo pienākumu. Ko Daniela Dievs sacīs šādiem cilvēkiem, kad Viņš nāks atmaksāt saviem kalpiem saskaņā ar viņiem sniegtajām iespējām un to, kā viņi izpildīja uzticēto uzdevumu?
Tomēr Daniēla piemiņa ir spilgta ne tikai saistībā ar Kaldeju - visu karaļvalstu virsotni. Ne šis faktors deva viņa vārdam slavu. Daniēls bija...

1,2. pants ,,Jūdas ķēniņa Jojakīma trešajā valdīšanas gadā Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars devās kara gājienā pret Jeruzālemi un aplenca to. Un Tas Kungs nodeva Jūdas ķēniņu Jojakīmu un dažus Dieva nama traukus un piederumus viņa rokā, un viņš aizveda tos uz Sineāras zemi un nodeva tos sava dieva namā, bet traukus un dažus citus piederumus viņš novietoja sava dieva dārgumu krātuvē.’’
Ar lielu precizitāti un atklātību, kas raksturīga svētiem rakstniekiem, Daniēls tūlīt sāk izvērst savu tēmu...