Reformatoru skaidrojums par antikristu

Jau 12. gadsimtā valdiešu kristieši ārpus baznīcas identificēja “mazo ragu” un “grēka cilvēku” kā Romas pāvestu. Bet pat baznīcā, starp visapmācītākajiem dievbijīgajiem cilvēkiem, pāvests arvien vairāk tika identificēts arī kā “antikrists” un “grēka cilvēks”.

Pirmsreformācijas laika skaidrojumi:

Gads

Vārds

Bībeles atsauce

Skaidrojums

1310 Dante Alighieri Atkl. 17 Netikle Romas baznīca
1331 Michael of Cesena Atkl. 17 Netikle

Antikrists

Romas baznīca

Pāvests

1345 Johannes de Rupescissa Antikrists

Atkl. 17 Bābele

Atkl. 17 Netikle

Pāvests

Romas baznīca

Romas baznīca

1350 Francesco Petrarch Atkl. 17 Netikle Pāvesta tiesa
1367 John Milicz Antikrists

Izpostīšanas negantība

Grēka cilvēks

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1379 John Wycliffe Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 17 Netikle

Pāvests

Pāvestība

Pāvesti

Pāvestība

Pāvestība

1388 Matthias of Janow Antikrists

Izpostīšanas negantība

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Hierarhija

Kritusī baznīca

Tagadējā baznīca

Pāvestība

Hierarhija

Pāvesti

1389 R. Wimbledon Izpostīšanas negantība Pāvestība
1390 John Purvey Antikrists

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 13 666

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvests

Pāvestība

Hierarhija

Pāvests

Pāvestība

Pāvestība

1393 Walter Brute Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Pāvestība

Romas bīskaps

Roma

Pāvestība

1412 John Huss Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvests

Pāvestība

Roma

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1497 Girolamo Savonarola Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvests

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

 

Reformācijas laika skaidrojumi:

Gads

Vārds

Bībeles atsauce

Skaidrojums

1522 Martin Luther Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1543 Philipp Melanchthon Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1545 Andreas Osiander Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestības tradīcijas

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1554 Nicolaus von Amsdorf Antikrists

Izpostīšanas negantība

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestības tradīcijas

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1558 Johann Funck Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1560 Virgil Solis Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1570 Georg Nigrinus Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Pāvests, Turki

Pāvestība

Pagāniskā Roma

Pāvestīgā Roma

1572 David Chytraeus Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Romas impērija

Pāvestība

1530 Johann Oecolampadius Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1557 Heinrich Bullinger Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pagāniskā Roma

Pāvestīgā Roma

Romas baznīca

Pāvestība

1550 William Tyndale Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1545 George Joys Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1554 Nicholas Ridley Antikrists

Izpostīšanas negantība

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Atkl. 17 Zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1553 Hugh Latimer Antikrists Pāvestība
1582 Thomas Cranmer Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1550 John Bale Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Atkl. 17 Zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Prelāti

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1562 John Jewel Antikrists

Izpostīšanas negantība

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Atkl. 17 Zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Roma

1587 John Foxe Antikrists

Grēka cilvēks

Romas bīskaps

Romas bīskaps

1563 Anglican Formulas Antikrists Pāvestība
1547 John Knox Antikrists

Mazais rags

Romas baznīca

Pāvestība

1593 John Napier Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Atkl. 17 Zvērs

Pāvests

Pāvestība

Latīņu impērija

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Latīņu impērija

1614 Thomas Brightman Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvests

Pāvestība

Pāvestība

Agrīnā Pāvestība

Vēlīnā Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1618 David Pareus Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Zvērs

Pāvests un Turcija

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Impērija

 

 Pēc-reformācijas laika skaidrojumi:

Gads

Vārds

Bībeles atsauce

Skaidrojums

1600 James I of England Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1603 George Downham Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1604 George Pacard Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Roma

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1607 Hugh Broughton Mazais rags Antiohs
1612 Andress Holwig Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Pāvestība ir arī Antikrists

Pāvestība

1618 Matthias Hoe Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība ir Antikrists

Imperiālā Roma

Pāvestīgā Roma

Pāvestība

1618 Daniel Cramer Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pagāniskā Roma

Pāvestīgā Roma

Pāvestība

1631 Joseph Mede Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Civilā Roma

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1643 Johannes Gerhard Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Civilā Roma

Pāvestīgā Roma

Pāvestība

Pāvestība

1654 Thomas Goodwin Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Protestantu tēls

1655 John Tillinghast Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1664 Henry More Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1670 William Sherwin Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1681 Johann H. Alsted Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Pāvestība ir Antikrists, Mazais rags

Imperiālā Roma

Pāvestīgā Roma

Pāvestība

1684 Thomas Beverley Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1685 Jacques Phillipot Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība un Antikrists

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1687 Pierre Jurieu Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Austrumu impērija

Pāvestība

1689 Drue Cressener Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Hierarhija

Pāvestība

1699 "Mysteries ... Finished" Antikrists Pāvestība
1700 William Lowth Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1701 Johannes Cocceius Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Hierarhija

Pāvestība

1701 Robert Fleming, Jr. Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1702 Georg her. Giblehr Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1703 Daniel Whitby Grēka cilvēks

Atkl. 17 Bābele

Romas baznīca ir Antikrists

Pāvestība

1706 William Whiston Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1712 Heinrich Horch Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1720 Charles Daubux Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Civilā Roma

Austrumu Roma

Pāvestība

Pāvestība

1727 Sir Isaac Newton Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Rietumu Roma

Grieķijas impērija

Pāvestība

Latīņu Karaliste

1729 Th. Crinsox de Bionens Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Romas impērija

Pāvesti

Pāvestība

1735 Thomas Pyle Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība un Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1740 Johann Aal. Bengel Antikrists

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Jezuītisms

Pāvestība

Pāvestība

1743 Berienberg Bible Antikrists Pāvestība
1745 John Willison Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1754 Thomas Newton Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Rietumu Roma

Pāvestība

Pāvestība

Romas garīdznieki

Pāvestība

1758 John Gill Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Pāvestība

Pāvestība arī Antikrists

Pāvestība

1764 John Wesley Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība arī Antikrists

Pāvestība

Austrumu impērija

Pāvestīgā Roma

Pāvestība

1768 Johann Ph. Petri Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Pāvestība

Turki

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1787 R. M. Antikrists Pāvestība
1787 Hans Wood Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Austrumu impērija

Pāvestība

Pāvestība

1793 James Becheno Antikrists

Mazais rags

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Louis XIV

Pāvestība

1794 Joseph Priestly Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1795 George Bell Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1796 Christian G. Thube Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1797 David Simpson Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

1798 Edward King Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1798 Joseph Galloway Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 13 Otrais zvērs

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Francija

Pāvestība

1798 Richard Valpy Antikrists

Mazais rags

Grēka cilvēks

Atkl. 13 Pirmais zvērs

Atkl. 17 Netikle

Atkl. 17 Bābele

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

Pāvestība

1800 Jean G. de la Flechers Antikrists

Mazais rags

Pāvestība

Pāvestība

 

Katoļu kontrreformācija

Kāpēc mainījās "protests"? Ņemot vērā iepriekš minēto reformācijas laika Bībeles skaidrojumu, kas identificē pāvestu kā antikristu un grēka cilvēku, kāpēc šodien tik daudz evaņģēlisko protestantu uzskata, ka Grēka cilvēks un Antikrists ir nākotnes tēli?