Sātana pēdējais karagājiens

 

„Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda”. 1.Jāņa 2:18.

Ienaidnieks gatavojas pēdējai kampaņai pret draudzi. Viņš ir tik labi noslēpies no visu acīm, ka daudziem ir grūti ticēt, ka tas vispār eksistē; vēl grūtāk ir pārliecināt par šīs būtnes apbrīnojamo darbošanos un varu.

Cilvēks ir sātana gūsteknis un dabiski tiecas sekot tā ierosinājumiem un pildīt tā gribu. Viņam sevī nav varas izrādīt aktīvu pretestību ļaunumam. Vienīgi tad, ja cilvēkā dzīvā ticībā mājo Kristus, tas var uzdrošināties pretoties briesmīgajam ienaidniekam. Jebkurš cits aizsardzības līdzeklis ir pilnīgi veltīgs. Vienīgi ar Kristu sātana vara tiek ierobežota. Tā ir būtiska patiesība, kas jāsaprot visiem. Sātans darbojas nepārtraukti, dodas visos virzienos, pārstaigādams zemi un meklēdams, ko varētu iznīcināt. Tikai dedzīga lūgšana ticībā izjauks viņa bīstamākos centienus.

Sātans cer ieraut Dieva atlikuma ļaudis vispārējā postā, kas draud zemei. Kristus nākšanai tuvojoties, tas kļūst noteiktāks un izlēmīgāks savos mēģinājumos uzvarēt cilvēkus. Nāks vīri un sievas un paziņos, ka viņiem ir jauna gaisma vai jauna atklāsme, kas tiecas apšaubīt ticību senajiem robežakmeņiem. Viņu doktrīnas neizturēs pārbaudi ar Dieva Vārdu, tomēr dvēseles tiks piekrāptas. Tiks izplatītas nepatiesas ziņas, un daži sapīsies šajos tīklos. Mēs nevaram būt par daudz piesardzīgi pret katru maldu veidu, jo sātans pastāvīgi mēģina atraut cilvēkus no patiesības.

Dažiem ir vāji raksturi. Tie līdzinās plastilīna bumbiņai, kuru var izveidot jebkurā iedomājamā formā. Šis vājums, šī nenoteiktība un neizlēmība ir jāpārvar. Patiesa kristieša rakstura noturība nepadodas nelabvēlīgu apstākļu spiedienam. Cilvēkiem jābūt morālam mugurkaulam, godaprātam, kuram nevar pieglaimoties, kuru nevar piekukuļot vai iebiedēt.

Dievs ir noteicis robežas, kuras sātans nespēj pārkāpt. Šī nepārvaramā barjera ir mūsu vissvētākā ticība; ja mēs kļūstam stipri un augam ticībā, tad būsim droši Visuvarenā rokā.

Еlena Vaita
MARANATA MŪSU KUNGS NĀK!