Neizskaitāmas svētības

„Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz Kungu!” Psalmi 27:14.
Nezaudē drosmi, mana māsa. Vēl mazliet un mēs redzēsim Jēzu. „Jūsu sirdis lai neizbīstas”, Viņš teica Saviem mācekļiem. „Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeju jums vietu sataisīt? Un kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” Jāņa 14:1-3.
Iedrošini savu sirdi Kungā! Es priecājos par gaišajām nākotnes izredzēm, un tā vari darīt arī tu. Būsim līksmi un slavēsim Kungu par Viņa mīlošo laipnību pret cilvēku bērniem. Nepievērsies tumsai. Tici Dievam. Mēs piederam Kristum un neaizmirsīsim, ka Viņš mūs mīl un grib būt mūsu Palīgs un Dievs.
Pagājušā vakarā es ilgi nevarēju aizmigt. Mani nomāca rūpes un es jutos satraukta, jo es zināju, ka dažiem uzbrūk kārdināšanas un pārbaudījumi, un es nesapratu, kā lai viņiem palīdzu raudzīties uz Jēzu un iepriecināt savas sirdis Viņa mīlestībā. Es domāju, kaut varētu tikai pieķerties Kristus rokai un dzirdēt Viņa balsi te guļot bez miega un lūdzot par sevi, un daudz vairāk par citiem, kas pakļauti kārdināšanām un pārbaudījumiem! Vēl pēc pulkstenis vieniem es nebiju aizmigusi. Es jutos noskumusi, jo šajā dienā man bija jāveic kāds rakstu darbs, un es domāju, ka nespēšu to uzrakstīt, jo nevarēšu gulēt. Tad ap pulkstenis diviem es piecēlos, apģērbos, iekūru krāsni un līdz brokastīm jau biju uzrakstījusi daudz lappušu. Līdz brokastīm padarīju daudz un man nemaz neuzbruka miegainība.
Pateiksimies Dievam par katru labvēlību, ko saņemam no Viņa. Centīsimies būt saulaini kristieši. Tos cilvēkus, par kuriem es uztraucos un baidījos, ka viņi neizturēs līdz galam, es uzticēju Dievam. Kas ir patiesi dievišķs, tas mirdzēs morālajā tumsā, jo viņu apspīd Kristus gaisma. Viņam mēs pastāvīgi esam parādā slavu un pateicību, jo caur ticību mūs uztur Viņa spēks. Mēs paši sevi nevaram pasargāt.
Nezaudē drosmi. Kungs tevi mīl un jūt līdzi katrai tavai vājībai. Viņš noteikti tevi stiprinās un svētīs, ja tu tikai Viņam uzticēsies. Bezgalīgā Dieva sirds nejutīsies apmierināta, ja Viņš tiem, kas mīl Viņa Dēlu, dotu mazāk svētību, nekā Viņš deva Savam Dēlam.
 
Vēstule 57. 1905. g. 5. febr., kāda sludinātāja sievai, A.J. Brīda kundzei.

Еlena Vaita
VIENA DIENA AR DIEVU