Ir trīs veidi, kā Kungs mums atklāj savu gribu, lai mūs vadītu.
Vispirms, Dieva gribu mēs varam uzzināt Viņa Vārdā, Svētajos Rakstos.
Otrkārt, Kunga balss ir atklājusies arī Viņa aizgādības vadītajos notikumos; un mēs to varam pazīt, ja savās dvēselēs nenovēršamies no Viņa, staigājot savos ceļos, darot to, ko paši gribam, un sekojot nesvētas sirds pamudinājumiem, līdz prāts kļūst tik neskaidrs, ka mūžīgās lietas vairs neizprotam un sātana balsi pieņemam par Dieva balsi.

Vēl Dieva balss ir...