Bērni - Dieva īpašo rūpju objekts

Es pats cinīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus.”Jes. 49:25

Dāvida svinīgajam solījumam, kas uzrakstīts 101. Psalmā vajadzētu būt visu to cilvēku solījumam, uz kuriem gulstas atbildība par mājās valdošo garīgo gaisotni. Dāvids teica: “Es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa. Es staigāšu ar skaidru sirdi Tavā (citos tulk. “savā”) namā. Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām.” (Ps. 101:2-3) Dvēseļu ienaidnieks izgudro daudzas lietas, lai novirzītu jauniešu prātu no stipras ticības Dievam un pievērstu to pasaules elkudievīgajiem ieradumiem. Rūpīgi jāpēta senajam Israēlam dotie brīdinājumi. Sātans nemitīgi cenšas izkropļot domas un aptumšot sprieduma spējas, tāpēc mums jāstāv savās sarga vietās. Mums ļoti jācenšas palikt uzticīgiem Dievam kā Viņa īpašajiem ļaudīm.

Mums jācenšas pasargāt savu māju no ietekmes, kas nav laba. Šajā lietā daudziem vecākiem vēl ļoti jāmācās. Tiem, kas domā, ka viņi var brīvi lasīt stāstu žurnālus un romānus, es saku: “jūs sējat sēklu, kuras ražu jūs nevēlēsities pļaut”. No tādas lasīšanas nevar iegūt garīgos spēkus. Tā drīzāk iznīcina patiku uz skaidro Dieva Vārdu. Ar romānu un stāstu žurnālu starpniecību strādā sātans, lai piepildītu ar nereālām un viegl­ prātīgām domām prātu, kam čakli vajadzētu pētīt Dieva Vārdu. Tā viņš tūkstošiem un tūkstošiem nolaupa laiku, enerģiju un pašdisciplīnas spējas, kas vajadzīgas dzīves nopietno problēmu risināšanai.

Māciet jauniešus rūpīgi pētīt Dieva Vārdu. Uzņemts dvēselē, tas kļūst par varenu aizsprostu pret kārdināšanām. Dziesminieks saka: “Es turu Tavus vārdus savā sirdī, ka negrēkoju pret Tevi.” “Pēc Tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku tekām.” (Ps. 119:11; 17:4)

Ja Dieva Vārda padomi uzticīgi tiks ievēroti, tad pār mūsu jauniešiem klāsies glābjošā Kristus žēlastība; jo bērni, kas mācīti mīlēt Dievu un paklausīt Viņam, kas atdod sevi Viņa Vārda pārveidojošajam spēkam, ir Dieva rūpju un svētību objekts.