Morālo spēku aizsargāšana

Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli.” 1. Pēt. 2:11

Tagadējā laika sarunas ir satraucoši banālas, kas atklāj domu un morāles zemo līmeni. Ļoti reti sastopams patiesi cienījams raksturs. Patiesa kautrība un atturība reti redzama. Pavisam maz ir šķīstu un neaptraipītu cilvēku. Dievs uz šīm lietām raugās ar nepatiku.

Netīru un izvirtušu domu lološana pārvēršas ieradumā, un dvēsele tiek aptraipīta un rētām izvagota. Viena nepareiza rīcība, un rodas traips, kuru nekas nevar izdzēst, kā vien Kristus asinis. Ja no tāda ieraduma apņēmīgi nenovēršas, dvēsele samaitājas un straume, kas izplūst no šī sagānītā avota, samaitā citus.

Ir ļaudis, kas kārdināšanas tieši izaicina un uzmeklē vietas, kur tie tiks kārdināti. Tiem iekļaujoties apšaubāmā sabiedrībā, savādāk nemaz nevar būt, viņiem jātiek kārdinātiem. Vislabākais veids, kā izsargāties no grēka, ir piemērota un apdomīga rīcība visos apstākļos un visos laikos, nekur neiet un neko nedarīt impulsīvi. Staigājiet nepārtrauktā Dieva bijībā, un jūs noteikti rīkosities pareizi; un tad lai Dievs jūs slavē. Apmelojumi jūsu raksturu nemaz nevar aptraipīt. Mūsu raksturu pazemot nevar neviens cits, kā vien mēs paši ar savu rīcības veidu.

Prāts pastāvīgi jāradina domāt par šķīstām un svētām lietām. No netīrām domām jābēg nekavējoties, pievēršoties šķīstām, cēlām domām un svētai apcerei. Radinot prātu domāt par Debesu lietām, tiks iegūtas arvien plašākas zināšanas par Dievu. Katram atsevišķam gadījumam Dievam ir vienkārši līdzekļi, kas ir pietiekami lielā mērķa sasniegšanai - dvēseles pestīšanai.

Apņemieties aizsniegt augstu un svētu stāvokli! Spraudiet augstu mērķi un rīkojieties nopietnā apņēmībā, līdzinoties Daniēlam, stingri un neatlaidīgi, tad nekas, ko darīs ienaidnieks, nevarēs aizkavēt jūsu pie­ augšanu. Neskatoties uz neērtībām, mainīgiem apstākļiem un sarežģījumiem, jūs pastāvīgi varat kļūt garīgi enerģiskāki un morāli stiprāki.