Un lai šie vārdi, ko Es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.” 5. Moz. 6:6-7

Lai vecāki vienoti varētu darboties, uzaudzinot savus bērnus ticībā patiesībai, tiem pašiem jābūt vienotiem ticībā. Mazo bērnu domu pasaules veidošana parasti gulstas uz mātes pleciem. Darbs bieži liek tēvam būt ārpus mājas un neļauj tikpat daudz piedalīties bērnu audzināšanā, tomēr, kad vien viņš var, ari...

Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai.” Marka 10:6-7

Pārāk bieži laulības dzīves attiecībās iesaistās bez šīs lietas aplūko­ šanas. Nevienam nevajadzētu noslēgt laulību ar nedrošības izjūtu vai šaubām. Bet, ja viņi šajā lietā nav bijuši apdomīgi un pēc laulībām redz, ka viņu raksturi nesaskan un laimes vietā sagaidāma nelaime, tad tomēr lai viņi nesaka citiem, ka viņu laulība ir noslēgta negudri. Ļaunums...

Virs lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru.’’ 1. Kor. 7:3

Intīmās mīlestības izpausmes saglabāšana slēgtā ģimenes lokā vīriem un sievām vajadzētu uzskatīt par priekštiesību un pienākumu. Ja arī mīlestības parādīšana vienam pret otru savā vietā ir pareiza, tomēr tā var pārvērsties ļaunumā, kas skar gan precētos, gan neprecētos. Cilvēki ļoti var atšķirties viens no otra savā domāšanas veidā un raksturā, tāpat izglītībā un audzināšanā, tomēr tie viens otru var mīlēt tikpat...

Tādēļ virs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” 1. Moz. 2:24

Jūs, mani bērni, (no Elenas Vaitas vēstules dēlam Edsonam un viņa sievai drīz pēc viņu laulībām) esat atdevuši savas sirdis viens otram un vienoti tās pilnīgi un bez atlikuma nodevuši Dievam. Savā laulības dzīvē centieties viens otru pacelt augstāk. Nenoslīdiet līdz lētai, vulgārai valodai un tāda paša veida rīcībai. Atklājiet savas svētās ticības augstos principus savās ikdienas sarunās un...

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tas pieklājas Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.” Kol. 3:18-19

Cik daudz grūtību un kādu sāpju un nelaimju straumi varētu aiztaupīt ļaudīm, ja vīri un arī sievas turpinātu būt gādīgi, uzmanīgi un arī vēlākajā dzīvē teiktu laipnus, atzinīgus vārdus un parādītu savstarpēju pretimnākšanu, ar ko var uzturēt dzīvu to mīlestību, ko viņi izjuta kā nepieciešamu sava izraudzītā dzīves biedra mantošanai. Ja tikai vīri un...

Un Dievs Kungs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu.”” 1. Moz. 2:18

Bieži esmu dzirdējusi sakām: “Laulība ir laimes spēle.” Daži rīkojas, it kā viņi ticētu šiem vārdiem, un viņu laulības dzīve parāda, ka tā viņiem arī notiek. Tomēr laulība nav loterija. Laulību dibināja Ēdenē. Pēc Ādama radīšanas Kungs teica: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu” - piemērotu tieši viņam. Kad Kungs Ādamam pieveda Ievu, liecinieki šai ceremonijai bija...