1. Tāpēc, ka Septītā diena tika Dieva svētīta un nodalīta sabatam, uzreiz pēc pasaules radīšanas, kā mūžīga piemiņa brīnišķīgajam radīšanas darbam un Viņa atpūtai pēc tā, un tāpēc, ka tagad cilvēkam ir ļoti nepieciešams atcerēties Dieva radīšanas darbu un izbaudīt iknedēļas atpūtu, kā tas vienmēr ir bijis.

2. Tāpēc, ka ir pierādījumi, ka sabats tika ievērots no Ādama līdz Mozum. Pirmā Mozus 26:3-6; 27:27,28.

3. Tāpēc, ka Septītā diena ir neatņemama sastāvdaļa no ceturtā baušļa, kas dots...

Atklāsmes 14. nodaļā cilvēki tiek aicināti pielūgt Radītāju, un pravietojumā arī norādīta kāda ļaužu šķira, kas triju eņģeļu vēsts rezultātā tur Dieva baušļus. Bet viens no šiem baušļiem Dievu izceļ tieši kā Radītāju. Ceturtais bauslis saka: "Septītā dienā ir Sabats, Kunga, tava Dieva, dusēšana (..). Jo sešās dienās Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā Kungs dusēja, tāpēc Kungs svētīja Sabata dienu, lai tā būtu svēta." (2. Moz...

Tags:

* * * Romas Katoļu Baznīcas autoru apstiprinājums * * *


Jautājums: Kā jūs pierādīsiet, ka baznīcai ir vara noteikt svētās dienas?
Atbilde: Pārmainot sabatu uz svētdienas svinēšanu, kuru arī protestanti atzīst; un tāpēc tie ir pretrunā – stingri turot svētdienu, bet neievērojot daudzus citus svētkus, ko pavēl svinēt tā pati baznīca.” (“An Abridgement of Christian Doctrine”, p 58, by Henry Tuberville. New York, Kenedy, 1833 approbation).
* * *

Šai Sabata ievērošanai”- kurā...